Get Adobe Flash player

SCCH

SWEDISH CHAMBER OF COMMERCE IN HUNGARY (SCCH)

Address:
1027 Budapest, Kapás utca 6-12. Bldg. B
HUNGARY
Phone: +36 30 456 3713
E-mail: swedishchamber@swedishchamber.hu
President: thomas.straumits@swedishchamber.hu
Secretary General: marta.boddi@swedishchamber.hu